68/GP-UBND
Chi tiết văn bản
68/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Thành Long, Thạch Thành đối với Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ thương mại Phúc Đạt
Ngày ban hành 10/05/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT15803882-5-20241715154050026_(giangld)(10.05.2024_14h30p37)_signed.pdf
 Trở về trang trước