119/GP-UBND
Chi tiết văn bản
119/GP-UBND
Cho phép Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (có trụ sở tại khu phố 9, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) được thăm dò nước dưới đất theo Thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 23/07/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT439649370-7-20211626749395179_(giangld)(22.07.2021_16h24p01)_signed.pdf
 Trở về trang trước