14541/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14541/UBND-CN
Giao hoàn thiện hồ sơ và tham mưu văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện dự án thủy điện Sông Âm, huyện Lang Chánh.
Ngày ban hành 30/09/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT267526317-9-20221664422558890trangnt29.09.2022_21h04p22_trangnt_30-09-2022-07-50-37_signed.pdf
 Trở về trang trước