8107/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
8107/UBND-THKH
Giao tham mưu bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành dự án đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1) theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT877268736-6-20211623231866510_(trangnt)(10.06.2021_15h27p11)_signed.pdf
 Trở về trang trước