2769/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2769/QĐ-UBND
Phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ "Đổi mới công nghệ-thiết bị khai thác đá cắt dây"
Ngày ban hành 11/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2769_signed.pdf
 Trở về trang trước