1057/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1057/QĐ-UBND
Thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Thanh Hóa chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã Thăng Long, huyện Nông Cống
Ngày ban hành 30/03/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT290173890-3-20211616993410398_(giangld)(30.03.2021_14h17p00)_signed.pdf
 Trở về trang trước