42/GP-UBND
Chi tiết văn bản
42/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Đầu tư Hà Thanh - CTCP
Ngày ban hành 13/03/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp42.signed.pdf
 Trở về trang trước