2729/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2729/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Xuân Dũng.
Ngày ban hành 21/07/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT262592520-7-20211626773505183_tuandm_21-07-2021-07-56-47_signed.pdf
 Trở về trang trước