2119/UBND-CN
Chi tiết văn bản
2119/UBND-CN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị điều chỉnh tên chủ đầu tư thực hiện dự án Cụm công nghiệp Hà Lĩnh II, huyện Hà Trung
Ngày ban hành 19/02/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT446315079-2-20211613468667590_(trangnt)(18.02.2021_17h41p59)_signed.pdf
 Trở về trang trước