9/GP-UBND
Chi tiết văn bản
9/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đất sét làm gạch tuynel tại xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa đối với Công ty cổ phần Gạch tuy nen Sơn Trang Thanh Hóa.
Ngày ban hành 04/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT264971132-12-20211640915051804_(giangld)(04.01.2022_14h31p39)_signed.pdf
 Trở về trang trước