4310/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4310/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm, huyện Bá Thước.
Ngày ban hành 16/11/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT167698199-11-20231700098272986_(giangld)(16.11.2023_11h50p11)_signed.pdf
 Trở về trang trước