8128/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8128/UBND-CN
Giao xem xét nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) tại Công văn số 55/BC-QLDA2 ngày 03/6/2021
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT753831052-6-20211623232294544_(trangnt)(10.06.2021_16h00p24)_signed.pdf
 Trở về trang trước