11/CT-UBND
Chi tiết văn bản
11/CT-UBND
Chỉ thị về việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018
Ngày ban hành 20/06/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct11_signed.pdf
 Trở về trang trước