6589/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
6589/UBND-KTTC
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa về bàn giao cơ sở nhà, đất.
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT738769543-5-20221652314994610_(hoangmc)(12.05.2022_13h48p11)_signed.pdf
 Trở về trang trước