16541/UBND-CN
Chi tiết văn bản
16541/UBND-CN
Giao hướng dẫn và thẩm định hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Nưa, huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 03/12/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c16541.signed.pdf
 Trở về trang trước