608/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
608/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch sẵn sàng kết nối, khai thác, sử dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 19/02/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT542896316-2-20211613554065782trangnt18.02.2021_15h02p25_liemmx_18-02-2021-21-09-02_signed.pdf
 Trở về trang trước