12845/UBND-NN
Chi tiết văn bản
12845/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị cho phép dự án được thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Hà Trung
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT880536478-9-20201600218975564_(chanth)(16.09.2020_08h46p46)_signed.pdf
 Trở về trang trước