3332/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3332/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của ông Lê Viết Hùng ở khu phố Hồng Hải, phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn.
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT142045601-9-20231694747262695hieulv15.09.2023_14h22p39_giangld_16-09-2023-04-55-00_signed.pdf
 Trở về trang trước