4977/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4977/QĐ-UBND
Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT353489712-11-20201605581254843_(xungnd)(19.11.2020_17h35p56)_signed.pdf
 Trở về trang trước