543/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
543/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống Biển chỉ dẫn di sản và di tích phụ cận Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc
Ngày ban hành 14/02/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d543.signed.pdf
 Trở về trang trước