5660/UBND-VX
Chi tiết văn bản
5660/UBND-VX
Thu hồi, sử dụng nguồn vốn kết dư của Chương trình 135 năm 2020
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT336520775-4-20211619599550199_(chiennv)(29.04.2021_14h12p54)_signed.pdf
 Trở về trang trước