141/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
141/QĐ-UBND
Cho phép Công ty Cổ phần liên doanh BC Smart chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để thực hiện dự án Khu thương mại cao cấp BC Smart tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa
Ngày ban hành 12/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT696435345-1-20211609754599405tungct04.01.2021_17h26p49_giangld_11-01-2021-18-54-21_signed.pdf
 Trở về trang trước