537/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
537/QĐ-UBND
Giao đất cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thực hiện việc quản lý, cho thuê đất theo quy định của pháp luật
Ngày ban hành 09/02/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT415707636-2-20211612753177694tungct08.02.2021_21h32p43_giangld_09-02-2021-05-27-00_signed.pdf
 Trở về trang trước