5648/UBND-VX
Chi tiết văn bản
5648/UBND-VX
Xây dựng báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT696870445-4-20211619510312688_(chiennv)(29.04.2021_14h02p28)_signed.pdf
 Trở về trang trước