1925/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1925/QĐ-UBND
Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ ghép thanh và các sản phẩm tận thu về gỗ
Ngày ban hành 07/06/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT810342456-6-20211622805366977trangnt05.06.2021_15h26p17_tuandm_06-06-2021-16-32-29_signed.pdf
 Trở về trang trước