2168/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2168/QĐ-UBND
Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/06/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2168_signed.pdf
 Trở về trang trước