1943/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1943/QĐ-UBND
Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người quản lý, kiểm soát viên Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT19028203-5-20241715672994478hoangmc14.05.2024_16h49p44_thinv_15-05-2024-08-18-01_signed.pdf
 Trở về trang trước