60/GP-UBND
Chi tiết văn bản
60/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho DNTN Khách sạn và Du lịch Hưng Thịnh T-H
Ngày ban hành 08/05/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp60_signed.pdf
 Trở về trang trước