83/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
83/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Minh Thuyết TH chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để thực hiện dự án xây dựng Khu gia công cơ khí và chế tác máy ép rơm thủy lực Minh Thuyết tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn
Ngày ban hành 09/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d83.signed.pdf
 Trở về trang trước