3488/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3488/QĐ-UBND
Phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch tạm thời do Công ty Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh sản xuất tại Khu kinh tế Nghi Sơn
Ngày ban hành 07/09/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT136448084-9-20211630977491999chiennv07.09.2021_09h59p25_thinv_07-09-2021-10-28-09_signed.pdf
 Trở về trang trước