1376/QĐ-BCĐ
Chi tiết văn bản
1376/QĐ-BCĐ
Phê duyệt thành lập Ban Tổ chức Chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ 9 năm 2021
Ngày ban hành 27/04/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT483965805-4-20211619424853476_tungdt_26-04-2021-23-42-01_signed.pdf
 Trở về trang trước