217/KH-BCĐ
Chi tiết văn bản
217/KH-BCĐ
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đạo giai đoạn 2017-2021" năm 2019
Ngày ban hành 25/12/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh217_signed.pdf
 Trở về trang trước