96/GP-UBND
Chi tiết văn bản
96/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp và đá ong phong hóa không chứa kim loại tự sinh hoặc khoáng vật kim loại tại xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Đức Thuận Phát
Ngày ban hành 04/08/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT98509424-7-20231690770710030_(giangld)(04.08.2023_07h23p52)_signed.pdf
 Trở về trang trước