35/2023/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
35/2023/QĐ-UBND
Về việc đổi tên Chi cục Biển và Hải đảo thành Chi cục Biển hải đảo, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển hải đảo, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT36794322-9-20231694761686007trangnt17.09.2023_18h56p45_tuandm_18-09-2023-13-51-30_signed.pdf
 Trở về trang trước