2873/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2873/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp số 2 thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành 22/07/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT917999640-7-20201595292214568_liemmx_21-07-2020-20-56-07_signed.pdf
 Trở về trang trước