351/GP-UBND
Chi tiết văn bản
351/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Toyota Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/11/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp351_signed.PDF
 Trở về trang trước