10575/UBND-VX
Chi tiết văn bản
10575/UBND-VX
Giải quyết đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2003/TTr-SGDĐT ngày 6/8/2019
Ngày ban hành 14/08/2019
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c10575.signed.pdf
 Trở về trang trước