3949/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3949/QĐ-UBND
Điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản số 4099/QĐ-UBND ngày 21/11/2013 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 11/10/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3949_signed.pdf
 Trở về trang trước