2709/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2709/QĐ-UBND
Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Thung Bằng, huyện Cẩm Thuỷ năm 2021
Ngày ban hành 20/07/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT316640166-7-20211626573126365_(giangld)(19.07.2021_15h06p46)_signed.pdf
 Trở về trang trước