672/UBND-NN
Chi tiết văn bản
672/UBND-NN
Giao tham mưu về quy mô, các vấn đề liên quan đến thoát lũ và an toàn đê điều đối với hạng mục cầu sông Càn thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn II)
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT940128776-1-20221641949753142_(tungct)(13.01.2022_07h41p39)_signed.pdf
 Trở về trang trước