110/KH-BCĐ
Chi tiết văn bản
110/KH-BCĐ
Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, tỉnh THanh Hóa
Ngày ban hành 25/04/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh110_signed.PDF
 Trở về trang trước