32/2021/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
32/2021/QĐ-UBND
Ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT804580125-11-20211637663892179_thinv_24-11-2021-08-59-44_signed.pdf
 Trở về trang trước