14211/UBND-VX
Chi tiết văn bản
14211/UBND-VX
Hỗ trợ gạo cho hội viên Hội người mù gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT426528678-9-20211631541159100_(hoangmc)(14.09.2021_07h31p02)_signed.pdf
 Trở về trang trước