168/GP-UBND
Chi tiết văn bản
168/GP-UBND
Cấp phép cho Công ty cổ phần Cromit Nam Việt, địa chỉ xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của “Nhà máy sản xuất Ferocrom cacbon Nam Việt tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá”
Ngày ban hành 07/12/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT412484450-12-20231701910851275_(giangld)(07.12.2023_11h27p23)_signed.pdf
 Trở về trang trước