270/KH-UBND
Chi tiết văn bản
270/KH-UBND
Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành 21/12/2020
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT896326991-12-20201608229631381_giangld_21-12-2020-06-36-54_signed.pdf
 Trở về trang trước