17551/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
17551/UBND-THKH
V/v giao triển khai thực hiện Nghị quyết số 185/NQ-CP ngày 07/11/2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023.
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT834350002-11-20231700194288110_(hoangmc)(20.11.2023_10h19p51)_signed.pdf
 Trở về trang trước