12/GP-UBND
Chi tiết văn bản
12/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa
Ngày ban hành 09/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp12.signed.pdf
 Trở về trang trước