1287/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1287/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT356722975-4-20241711959669046_tungdt_02-04-2024-09-45-05_signed.pdf
 Trở về trang trước