14213/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14213/UBND-THKH
Giao xem xét giải quyết đề nghị của Chi nhánh Công ty Cổ phần XNK Vật tư thiết bị Đường Sắt - Xí nghiệp Vật tư và Dịch vụ Thanh Hóa tại Công văn số 05/VT-DV-TH ngày 25/8/2021
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT742908267-9-20211631367831929_(hoangmc)(14.09.2021_07h32p04)_signed.pdf
 Trở về trang trước