177/GP-UBND
Chi tiết văn bản
177/GP-UBND
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho CTCP Đầu tư Vũ Gia Thanh Hóa
Ngày ban hành 30/05/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp177_signed.pdf
 Trở về trang trước